FLEXI 1

FLEXI 1200 kênh

64%40.000đ/tháng110.000đ/tháng
FLEXI 2

FLEXI 2200 kênh

55%50.000đ/tháng110.000đ/tháng
SPORT

SPORT200 kênh

190.000đ/tháng