Viettel Telecom – Nhà cung cấp
dịch vụ di động, internet, truyền hình và giải pháp CNTT